ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1031260865
รหัส Smis 8 หลัก : 31032003
รหัส Obec 6 หลัก : 260865
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นางรองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nangrongphiddhayakhom
ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 บ้าน-
ตำบล : นางรอง
อำเภอ : นางรอง
จังหวัด : บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ : 31110
โทรศัพท์ : 044631065
โทรสาร : 044631065
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10 เมษายน 2528
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://www.nrpsc.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตนางรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางรอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ: 55 ก.ม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 ก.ม.

ข่าวการศึกษา[rss feed]

Gadget[rss feed]

ไม่พบฟีด