คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

team-img

นายสุรธี เครือบคนโท

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นายอายุปข่าน สยามประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นางอรพิน ขุนเพ็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
team-img

นาย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

team-img

นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ
team-img

นายทวี

ครูชำนาญการพิเศษ
team-img

นางสาว

ครูชำนาญการ
team-img

นายประทวน

พนักงานราชการ
team-img

นายสุชาติ แผ้วพลสง

ครูอัตราจ้าง

Posttoday.com : Breaking News

12 กรกฎาคม 2563

Kroobannok Education News

12 กรกฎาคม 2563

Posttoday.com : ไอที

08 สิงหาคม 2562