คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

team-img

นายสุรธี เครือบคนโท

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นายอายุปข่าน สยามประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นางอรพิน ขุนเพ็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ/รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
team-img

นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

Posttoday.com : Breaking News

22 พฤศจิกายน 2562

Kroobannok Education News

22 พฤศจิกายน 2562

Posttoday.com : ไอที

08 สิงหาคม 2562