รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561 รับนักเรียนทั้งสิ้น 480 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนที่รับ 6 ห้องเรียน 240 คน

กำหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันมอบตัว
1) รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2) สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) ยื่นคะแนน O-NET ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
4) ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
5) มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
2) สถานภาพโสด
3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ. 1 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าและคะแนน o-net
4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ และชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตร วุฒิบัตร แฟ้มสะสมงาน หรือเอกสารอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆ
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) สังคมศึกษาฯ
5) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียนที่รับ 6 ห้องเรียน 240 คน

ม.3 โรงเรียนเดิม
1) รับสมัคร 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
นักเรียนทั่วไป
1)รับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
2) สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
3) ยื่นคะแนน O-NET 26 - 28 มีนาคม 2561
4) ประกาศผล/รายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
5) มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายวิชาที่จัดสอบ 5 รายวิชา ดังนี้
1) คณิตศาสตร์
2) วิทยาศาสตร์
3) ภาษาไทย
4) สังคมศึกษาฯ
5) ภาษาอังกฤษ
โดยคะแนนสอบทั้ง 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 70 และคะแนน O-NET ร้อยละ 30

คุณสมบัติ

1) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2) เป็นโสด
3) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัครของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3) ใบ ปพ.1 (กรณีจบการศึกษา) หรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิมที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า และคะแนน o-net
4) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อและชื่อบิดา มารดา หรือชื่อผู้ปกครองที่มิใช่บิดามารดาของผู้สมัคร
5) เอกสาร หลักฐาน แสดงความสามารถพิเศษ(ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรอง เกียรติบัตรวุฒิบัตร หรือเอกสารต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสิทธิพิเศษต่างๆ
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

รับสมัครรอบที่ 2 ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น.
มอบตัว วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
อ่านรายละเอียดตามแผ่นพับที่แนบ
กษิดิศ ศิริเมฆา

ครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

kasidit.nrpsc.ac.th

8868 comments

 • Comment Link
  ActtpUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 18:14 posted by ActtpUsabe

  tramadol 100 mg tramadol 50 mg tablet tramadol hcl 50 mg tablet | https://buytramadol.us.org/ - tramadol 50 mg

 • Comment Link
  ArrnxUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 18:10 posted by ArrnxUsabe

  online casino slots casino bonus online casino gambling https://onlinecasinozeus24.com/ - casino slots

 • Comment Link
  AtnnlUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 18:09 posted by AtnnlUsabe

  casino online gsn casino games gsn casino https://onlinecasinozonee.com/ - casino bonus

 • Comment Link
  AutmnUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 18:08 posted by AutmnUsabe

  bovada casino online casinos online casino games https://onlinecasinomaniaa.com/ - online casinos

 • Comment Link
  Guestsyday
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 18:00 posted by Guestsyday

  angelina valentine porn movies big black women hairy pussy white girl loves big black dick gay han sex big black dick fucked scott stapp sex video handjob porn movies free home made milf porn teen lesbian bikini porn multiracial orgy sex teen in bus

 • Comment Link
  Guestsyday
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 17:59 posted by Guestsyday

  free romantic porno www hot pussy images com small penis big booty big dick blow job pics pierced gay sex squirting midgets mature shemale porn videos adult lesbian sex games national blowjob day mario sex videos black bitches having sex young ass pussy big cock bi porn

 • Comment Link
  AbtfkUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 17:58 posted by AbtfkUsabe

  tramadol hcl 50mg buy painkillers online overnight ultram 50 mg https://tramadol50mg.com/ - ultram

 • Comment Link
  payteCealk
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 17:55 posted by payteCealk

  cash loan online

 • Comment Link
  AtkpaUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 17:52 posted by AtkpaUsabe

  casino slots play casino online casinos for us players https://casinoslotsy.us.org/ - casino slots

 • Comment Link
  AsctxUsabe
  วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 17:50 posted by AsctxUsabe

  play casino online gambling bovada casino | https://onlinecasinovus.com/ - online casino games

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

K2 Search

K2 Calendar

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Posttoday.com : Breaking News

Kroobannok Education News

Posttoday.com : ไอที